Simple game engine with complete export to scripting language
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
cirdan 42d1adfe27 fixed _Close bug 12 lat temu
..
Math many exports to scriptengine 12 lat temu
Utilities many exports to scriptengine 12 lat temu
data many exports to scriptengine 12 lat temu
AABB.h many exports to scriptengine 12 lat temu
Application.cpp many exports to scriptengine 12 lat temu
Application.h implemented application and scenegraph 12 lat temu
Camera.cpp implemented application and scenegraph 12 lat temu
Camera.h implemented application and scenegraph 12 lat temu
FontManager.cpp added RenderQueue 12 lat temu
FontManager.h initial commit 12 lat temu
FontManagerDefaultFont.h initial commit 12 lat temu
Makefile many exports to scriptengine 12 lat temu
Material.h implement star background 12 lat temu
MeshManager.cpp many exports to scriptengine 12 lat temu
MeshManager.h many exports to scriptengine 12 lat temu
ModelManager.cpp many exports to scriptengine 12 lat temu
ModelManager.h many exports to scriptengine 12 lat temu
RenderDevice.cpp many exports to scriptengine 12 lat temu
RenderDevice.h many exports to scriptengine 12 lat temu
RenderQueue.cpp implement star background 12 lat temu
RenderQueue.h added RenderQueue 12 lat temu
RenderWindow.cpp fixed _Close bug 12 lat temu
RenderWindow.h added RenderQueue 12 lat temu
RigidBodySimulation.cpp implemented application and scenegraph 12 lat temu
RigidBodySimulation.h implemented application and scenegraph 12 lat temu
SceneGraph.cpp many exports to scriptengine 12 lat temu
SceneGraph.h many exports to scriptengine 12 lat temu
SceneNode.cpp many exports to scriptengine 12 lat temu
SceneNode.h many exports to scriptengine 12 lat temu
ScriptSystem.cpp many exports to scriptengine 12 lat temu
ScriptSystem.h implemented application and scenegraph 12 lat temu
ScriptSystem_Application.cpp implemented application and scenegraph 12 lat temu
ScriptSystem_Application.h implemented application and scenegraph 12 lat temu
ScriptSystem_Camera.cpp implemented application and scenegraph 12 lat temu
ScriptSystem_Camera.h implemented application and scenegraph 12 lat temu
ScriptSystem_Font.cpp implemented application and scenegraph 12 lat temu
ScriptSystem_Font.h initial commit 12 lat temu
ScriptSystem_Image.cpp added RenderQueue 12 lat temu
ScriptSystem_Image.h initial commit 12 lat temu
ScriptSystem_Math.cpp initial commit 12 lat temu
ScriptSystem_Math.h initial commit 12 lat temu
ScriptSystem_Model.cpp many exports to scriptengine 12 lat temu
ScriptSystem_Model.h many exports to scriptengine 12 lat temu
ScriptSystem_RigidBody.cpp implemented application and scenegraph 12 lat temu
ScriptSystem_RigidBody.h initial commit 12 lat temu
ScriptSystem_SceneGraph.cpp many exports to scriptengine 12 lat temu
ScriptSystem_SceneGraph.h many exports to scriptengine 12 lat temu
ScriptSystem_SceneNode.cpp many exports to scriptengine 12 lat temu
ScriptSystem_SceneNode.h many exports to scriptengine 12 lat temu
ShaderManager.cpp many exports to scriptengine 12 lat temu
ShaderManager.h initial commit 12 lat temu
TextureImage.cpp initial commit 12 lat temu
TextureImage.h initial commit 12 lat temu
TextureManager.cpp initial commit 12 lat temu
TextureManager.h initial commit 12 lat temu
main.cpp implemented application and scenegraph 12 lat temu
options.cfg initial commit 12 lat temu
todo.txt many exports to scriptengine 12 lat temu