Multiplayer Test using enet
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
Gero Müller 36231196f1 add Readme 1 rok temu
data update data 9 lat temu
libs switch to horde3d 1 rok temu
src switch to horde3d 1 rok temu
.hgignore minor changes 8 lat temu
CMakeLists.txt minor changes 8 lat temu
Readme.md add Readme 1 rok temu
logging.cfg add log4cplus 9 lat temu

Readme.md

Gremlin

A simple Descent like game to experiment with enet as multiplayer library.

Uses some open source libraries, esp. enet, bullet and glfw.