Simple game engine with complete export to scripting language
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
Gero Müller 0e236c7f07 add readme 1 rok temu
bullet initial commit 12 lat temu
corona fix compile errors 1 rok temu
engine fixed _Close bug 11 lat temu
freetype initial commit 12 lat temu
ftgl initial commit 12 lat temu
glew initial commit 12 lat temu
glfw initial commit 12 lat temu
libpng initial commit 12 lat temu
ode initial commit 12 lat temu
physfs initial commit 12 lat temu
squirrel fix compile errors 1 rok temu
tinyxml initial commit 12 lat temu
trimeshloader initial commit 12 lat temu
zlib initial commit 12 lat temu
.gitignore fix compile errors 1 rok temu
Makefile some cleanup, fixed memory leak in scripting 12 lat temu
Makefile.common initial commit 12 lat temu
Readme.md add readme 1 rok temu
Versions.txt initial commit 12 lat temu

Readme.md

Bluecore

Simple game engine using multiple open source libraries to test scripting language integration.