Simple game engine with complete export to scripting language
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 

61 regels
1.2 KiB

#ifndef BLUECORE_RENDERDEVICE_H
#define BLUECORE_RENDERDEVICE_H
#include "RenderWindow.h"
#include "Camera.h"
#include "Material.h"
#include "Utilities/Buffer.h"
#include "Utilities/Referenced.h"
#include "Utilities/sigslot.h"
namespace BlueCore
{
class RenderDevice : public Referenced, public sigslot::has_slots<>
{
private:
int _ViewportWidth, _ViewportHeight;
void WindowResizeSlot(int width, int height);
void WindowCloseSlot();
ref_ptr<RenderWindow> _RenderWindow;
ref_ptr<Camera> _Camera;
unsigned int _ActiveTextures;
public:
RenderDevice(RenderWindow* renderWindow);
~RenderDevice();
int getViewportWidth();
int getViewportHeight();
void begin2D();
void end2D();
void begin3D(Camera *);
void end3D();
void clear();
void swap();
void setAmbientLight(float r, float g, float b);
void setMaterial(Material *);
void setTexture(unsigned int unit, Texture* texture, bool last = false);
void pushTransformation (const Vector3&, const Quaternion&);
void popTransformation ();
void setupProjectionMatrix();
void setupViewMatrix();
sigslot::signal0<> DeviceShutdownSignal;
//Buffer<ShadowFace> &_ShadowFaces;
};
} // namespaced BlueCore
#endif // BLUECORE_RENDERDEVICE_H