Simple game engine with complete export to scripting language
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 

88 wiersze
1.2 KiB

 1. #include "Camera.h"
 2. #include "Math/Matrix.h"
 3. #include "GL/glfw.h"
 4. namespace BlueCore
 5. {
 6. Camera::Camera() :
 7. _LookAt (false), _FoV(45.0), _NearPlane(1.0), _FarPlane(15000.0)
 8. {
 9. }
 10. Camera::~Camera()
 11. {
 12. }
 13. void Camera::setFoV(Scalar fov)
 14. {
 15. _FoV = fov;
 16. }
 17. void Camera::setNearPlane(Scalar near)
 18. {
 19. _NearPlane = near;
 20. }
 21. void Camera::setFarPlane(Scalar far)
 22. {
 23. _FarPlane = far;
 24. }
 25. void Camera::setPosition(const Vector3& position)
 26. {
 27. _Position = position;
 28. if (_LookAt)
 29. updateLookAtRotation();
 30. }
 31. const Vector3& Camera::getPosition()
 32. {
 33. return _Position;
 34. }
 35. void Camera::setRotation(const Quaternion& rotation)
 36. {
 37. _Rotation = rotation;
 38. }
 39. const Quaternion& Camera::getRotation()
 40. {
 41. return _Rotation;
 42. }
 43. Scalar Camera::getNearPlane() const
 44. {
 45. return _NearPlane;
 46. }
 47. Scalar Camera::getFarPlane() const
 48. {
 49. return _FarPlane;
 50. }
 51. Scalar Camera::getFov() const
 52. {
 53. return _FoV;
 54. }
 55. void Camera::lookAt(const Vector3 &point)
 56. {
 57. _LookAt = true;
 58. _LookAtPoint = point;
 59. _LookAtUp = Vector3(0.0, 1.0, 0.0);
 60. updateLookAtRotation();
 61. }
 62. void Camera::updateLookAtRotation()
 63. {
 64. Matrix3x3 m (_LookAtPoint - _Position, _LookAtUp);
 65. _Rotation = m.toQuaternion().inversed();
 66. }
 67. } // namespace BlueCore